Kalastus Isojärvellä

FACEBOOK_turk.png

 

Isojärven kalastusosakaskuntien kalastuslupien hinnat ja pyydyksiä koskevat määräykset

1.1.2024 alkaen

 

1. Peruslupa, jonka voi lunastaa alueella vakituisesti tai ns. kesäasukkaana asuva henkilö

Hinta 30 € / vuosi, oikeuttaa:

5 verkkoa tai 3 luokkarysää tai 5 rapumertaa

3 katiskaa

1 uistin

Kalakoukkulupa, 10 koukkua

Pitkäsiimalupa, 50 koukkua

Peruslupaan sisältyy 5 kpl pyydysmerkkejä

Peruslupaan voi ostaa lisäluvan yhdelle uistimelle á 10 € / vuosi

 

2. Turistilupa, jonka voi lunastaa henkilö, joka ei asu paikkakunnalla

Hinta 20 € / vuosi, oikeuttaa:

Yhteen (1) uistimeen (lisäoikeus tai vaihtoehto kalastonhoitomaksuun sisältyvään oikeuteen)

 

3. Pyydyksistä on päätetty seuraavaa:

Verkon pituus on 30 m, minimi solmuväli on 50 mm, korkeus enintään 3 m

Muikkuverkossa maksimi solmuväli on 19 mm

Pyydysten etäisyys toisistaan 50 m, 5 verkkoa jata

Luokkarysän korkeus enintään 1 m

 

4. Muita määräyksiä:

Lupaa lunastaessa valtion kalastonhoitomaksu pitää olla voimassa.

Pyydyslupa on ruokakuntakohtainen. Lupaa ei saa luovuttaa ruokakunnan ulkopuoliselle henkilölle.

Lupa on oltava mukana pyyntitilanteessa ja on esitettävä kalastuksenvalvojalle.

Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää pyydyksen uloimman pään lippusalon yhteyteen. Merkitsemättömät pyydykset poistetaan kalastuksenvalvojan toimesta.

Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset tulee varustaa vähintään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä korkealla ja leveällä neliön muotoisella lipulla.

Jos pyydys on asetettu pyyntiin siten, että pyydys tai jokin sen osa ulottuu 1,5 metriä lähemmäksi veden pintaa, lippusalkoon on kiinnitettävä kaksi (2) em. päällekkäistä lippua.

Jos pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on pituudeltaan yli 10 metriä, on pyydykset merkittävä molemmissa päissä.

Jos pinnan läheisyyteen asetetun pyydyksen pituus ylittää 120 metriä, sen suunta on osoitettava käyttämällä vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvaa kohoa jokaista alkavaa 120 metriä kohden.

Ethän aseta verkkojasi veneilyreitille.

Pyydettävän kuhan minimipituus on 42 cm  

 

5. Huom! (Kalastuslaki)

Jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä.

Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 70 vuotta täyttäneellä on oikeus harjoittaa viehekalastusta.

Vapaa-ajan kalastajilla (virkistys- ja kotitarvekalastus) ei ole oikeutta kerrallaan käyttää verkoja, joiden yhteen laskettu pituus on pyynti- tai venekuntaa kohden enemmän kuin 240 metriä.

 

Isojärven kalastusosakaskuntien kalastuslupien myyjät

Kiilholma


Heinilä Keijo
puh. 050 360 5209

Storberg Jukka
puh. 040 063 2856

Leväsjoki


Lankosken Köffi

puh. 02 551 4191

Virtanen Kari
puh. 050 582 3074

Mahlamäki Mikko
puh. 0400 137 378

Uusikylä


Grönholm Kauko
puh. 044 305 8062

Pomarkku


Pomarkun Kukka
puh. 02 541 1431

Shell Pomarkku
puh. 02 541 1167

 

Kalastuksenvalvojat Isojärvellä


Berg Jukka
puh. 0500 123 838

Hietamäki Jukka
puh. 0500 688 196

Kiviharju Teemu
puh. 0440 968 181

Mahlamäki Mikko
puh. 0400 137 378

Takanen Jukka
puh. 040 537 4320

Vitikainen Matti
puh. 050 558 4885

Ylinentalo Jani
puh. 040 526 9753