Yhdistys

FACEBOOK_turk.png

 

Liity jäseneksi!

Haen Isojärvi-Seuran jäsenyyttä. Jäsenmaksu on 20 € / vuosi


 

Captcha-koodi

Napsauta kuvaa nähdäksesi toisen captcha koodin.
 

 

TIETOJA YHDISTYKSESTÄ

Yhdistyksen säännöissä mainitun toiminta-ajatuksen olemme jakaneet seuraaviksi tehtäviksi, joiden eteen teemme töitä:

Järven tilasta huolehtiminen: Tämä tarkoittaa järven ekologisen tilan ylläpitoa. Ekologiseen tilaan vaikuttavat paljolti veden laatu, määrä ja säännöstely.
Virkistyskäytön yleinen kehittäminen: Haluamme, että isojärveläiset viihtyvät järvellä. Etsimme koko ajan uusia virkistysmahdollisuuksia. Oli kyse sitten veneilystä, retkiluistelusta tai kalastuksesta.
Veneily- ja retkeilymahdollisuuksien kehittäminen: Järvellä on kattava veneilyreitistö, jota pidämme yllä yhdessä Isojärven järvipelastusyhdistyksen ja Pomarkun VPK:n kanssa. Järvellä ja sen ympäristössä on monia mielenkiintoisia paikkoja, joihin kannattaa tutustua.
Turvallisuuden kehittäminen: Järven rannoilla ja saarissa on lähes tuhat kesämökkiä. Lisäksi suuri määrä vapaa-ajankalastajia veneineen liikkuu järvellä. Vuosittain järvellä suoritetaan useita pelastustehtäviä.
Kalastuksen kehittäminen: Teemme yhteistyötä kalastuskuntien kanssa järven kalakannan ja virkistyskalastuksen turvaamiseksi. Ylläpidämme sivustollamme kalastukseen liittyviä ohjeita ja informaatiota.
Seuran jäsenille tapahtuva valistustoiminta. Pyrimme auttamaan ja opastamaan Seuran jäseniä kaikissa järveen liittyvissä aktiviteeteissa.

Viime aikoina olemme saaneet todeta, että aktiivista kansalaistoimintaa luonnon puolesta todellakin tarvitaan. Joukossa on voimaa ja sen tähden saamme viestimme sitä paremmin esille mitä enemmän meitä on. Pitäkäämme yhdessä huolta yhteisestä järvestämme! 

 

 

Isojärvilehti

Yhdistys julkaisee joka toinen vuosi Isojärvilehden. Lehti ilmestyy toukokuussa ja se jaetaan kaikkiin vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin Isojärven alueella. Isojärvilehti sisältää runsaasti asiaa järven luonnosta, turvallisuudesta, veneilyreiteistä, kalastuksesta, historiasta, järvitapahtumista ja isojärviläisistä yleensä. Ajankohtaista -sivulta löydät kaikki tähän mennessä ilmestyneet lehdet. Lehti-ilmoituksella tavoitat Isojärven ympäristön asukkaat sataprosenttisesti ja samalla tuet kaikkia niitä arvoja, joiden puolesta yhdistys tekee työtä.

 

Tapahtumat

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa. Kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat sekä kuunnellaan ajankohtaisia ja kiinnostavia asiantuntijoiden pitämiä luentoja päivänpolttavista asioista. Kutsu kokoukseen lähetetään kirjeitse jokaiselle jäsenelle.

Juhannusregatta järjestetään perinteisesti Juhannuspäivänä klo 14. Paikkana on viime vuosina ollut Lomakallion kahviriihi. Tapahtumasta tiedotetaan erikseen yhdistyksen ajankohtaista-sivulla, facebookissa ja erillisillä tienvarsi-ilmoituksilla.  

Perinteinen pikkujoulujuhla järjestetään aina marras- joulukuun vaihteessa. Kutsu juhlaan lähetetään syystiedotteen mukana. Juhlassa nautitaan maittava juhlapäivällinen, suoritetaan arvontaa ja tanssitaan elävän musiikin säestyksellä. Myös Joulupukki on aina ehtinyt kiireiltään tervehtimään juhlakansaa ja jopa muistanut juhlijoita pienellä paketilla. Kaikki jäsenet seuralaisineen/ystävineen ovat tervetulleita mukaan maksamalla illalliskortin yhdistyksen tilille FI29 5703 6040 0124 74.

Muut tapahtumat: Järven ympäristössä on paljon muitakin tapahtumia, joita paikalliset muut yhdistykset ja tahot järjestävät. Näistä pyritään mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan verkkosivuillamme ja facebookissa. Mikäli sinulla on tiedossa tapahtuma, josta haluaisit ilmoittaa, ole hyvä ja ota yhteys yhdistyksen hallituksen jäseniin tai ilmoita osoitteeseen isojarviseura (at) gmail.com.

Isojärven ulkoiluinfo on kaikille avoin WhatsApp-ryhmä, jossa tiedotetaan järven ja sen ympäristön liikuntamahdollisuuksista ja tilanteesta varsinkin talvisaikaan. Yksityiset henkilöt pitävät auki luistelubaanaa ja vetävät hiihtolatuja Pomarkun kunnan, Siikaisten kunnan ja Isojärvi-Seuran tuella. Huomaathan, että tuiskulumi voi tukkia luistelubaanan ja hiihtoladun nopeasti. Ryhmään voit liittyä lataamalla puhelimeesi WhatsApp-sovelluksen ja lähettämällä puhelinnumerosi osoitteeseen isojarviseura (at) gmail.com.

 

 

Hallitus ja yhteystiedot:

Nimi:

Yhteystiedot:


Ilpo Nummelin
Puheenjohtaja

044 554 9813
Tähtisentie 13
28450 Vanha-Ulvila
ilpo.nummelin (at) cimcorp.com


Anne Liinamaa
Varapuheenjohtaja

050 346 2412
Peltomiehenkatu 3
28120 Pori
anne.liinamaa (at) gmail.com


Pekka Koski
Sihteeri

0400 125 184
Hillakuja 4
28220 Pori
pekka.koski48 (at) gmail.com


Pentti Nurmi
Jäsenkirjuri/
rahastonhoitaja

0400 724 532
Viilanhakkaajankatu 41
28130 Pori
penttij.nurmi (at) dnainternet.net


Risto Rosendahl
Facebook vastaava

050 911 0268
Sinerväisentie 35
28370 Pori
ristorosendahl (at) hotmail.com


Markku Hannimäki
Jäsen

050 461 8851
Itsenäisyydenkatu 43 A 25
28100 Pori
markku.hannimaki (at) spkoti.fi


Keijo Heinilä
Jäsen

050 360 5209
Isojärventie 150
29630 Pomarkku
keke.heinila (at) gmail.com


Teemu Kiviharju
Jäsen

0440 968 181
Itätullinkatu 17 D 14
28100 Pori
teemu.kiviharju (at) gmail.com


Ulla-Maija Luoma
Jäsen

0500 883 544
Luomanmäki 8
29880 Leväsjoki
ullamaija.luoma (at) pp.inet.fi


Jari Salli
Jäsen

0400 596 152
Honkaniementie 44
29630 Pomarkku
jari.t.salli (at) gmail.com


Juha Tommiska
Jäsen

040 727 5001
Toninnokantie 247
29810 Otamo
juha.tommiska (at) satakunnanautotalo.fi


Pertti Viitanen
Jäsen

0500 228 201
Vanha Söörmarkuntie 165
29570 Söörmarkku
maa.rak (at) luukku.com


roskapostin välttämiseksi sähköpostiosoitteet ovat tässä muodossa. (at) korvataan merkillä @ ja molemmilta puolilta merkkiä poistetaan välilyönti.

 

YHDISTYSTOIMINTAA 

a-027.jpg

 

Kivien ampuminen

Järven veneilyreittien ylläpitämistä jatketttin edellisvuosien tapaan yhteistyössä Pomarkun VPK:n ja Isojärven Järvipelastusyhdistyksen kanssa. Keskityttiin jo olemassa oleviin reitteihin. Kurikanniskalle johtavalla reitillä suoritettiin useimpien, turvallista veneilyä estävien kivien ampumisia sekä tarkistettiin reittimerkkien sijainnit. Ruokosuoniemen venesatamaan johtavalla reitillä suoritettiin myös kivien ampumisia ja uusittiin reittimerkit. Seuran haralaitteistoa käytetiin reittien turvallisuuden varmistamisessa.

 

Kehittämishanke

Osallistuimme kuntavetoiseen Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyn kehittämishankkeeseen. Mukana ovat Pomarkun, Siikaisten ja Merikarvian kunnat, ELY-keskus, Lankosken Sähkö, Merikarvian Kalakieppi, Isojärven laskuyhtiö sekä Isojärvi-Seura. Seuraava kokous on helmikuussa 2016, jolloin saadaan suuntaviivat hankkeen etenemiselle.

 

Isojärvi-lehti

Julkaisimme vuoden tauon jälkeen taas Isojärvi lehden. Lehti ilmestyi toukokuussa ja se jaettiin kaikkiin vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin Isojärven alueella. Isojärvi-lehti sisälsi jälleen runsaasti asiaa järven luonnosta, turvallisuudesta, veneilyreiteistä, kalastuksesta, historiasta, järvitapahtumista ja isojärviläisistä. Voit lukea lehtiä täältä.


049.jpg

 

Kalastus ja järven kalakannan hyvinvointi

Kalastukseen ja järven kalakannan hyvinvointiin liittyvissä asioissa jatkettiin yhteistyötä Isojärven Kalastusalueen ja Osakaskuntien kanssa. Kalastusalue suoritti loppukesällä koekalastuksen, jossa tutkittiin kuhan luontaista lisääntymistä.

Lopputulos oli, että kuha lisääntyy luontaisesti Isojärvessä. Kalastusalue jatkoi myös kalanpoikasten istuttamista. Järveen istutettiin n. 40 000 kuhanpoikasta sekä saman verran vaellussiian poikasia. Kurikanniskan kalatien suunnittelu valmistui, mutta toteutus jäi odottamaan kuntavetoisen säännöstelyhankkeen etenemistä.

  

Isojärven tila

Isojärven tila tyydyttävästä hyväksi. ELY-keskus on laatinut ehdotuksen Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelmaksi vuosille 2016-2021. Isojärven tilaan vaikuttavat toimenpide-ehdotukset ovat osana tätä ohjelmaa. Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel ELY-keskuksesta kävi vuosikokouksessamme kertomassa toimenpide-ehdotusten sisällöstä.

 

Muita toimenpiteitä

Jatkoimme levänäytteiden otossa avunantoa ELY-keskukselle. Näytteitä otettiin Ekqvistin selältä ja Vähäselältä. Pomarkun kunnan jätevesiaseman toimintaa seurattiin.

Olimme mukana Salmusrannassa 11. heinäkuuta pidettävän Avovesiuintikilpailun järjestämisessä.